• Had Tahunan dan Had Seumur Hidup yang Tinggi

  • PEMBAHARUAN TERJAMIN sehingga usia 75 tahun

  • Kemudahan Urusan Kemasukan Hospital

  • .....dan lebih banyak lagi!

Bayaran dengan diterima

- KANDUNGAN -

Kos Perubatan Yang Tinggi Definisi
Faedah-Faedah Polisi Tamat Tempoh
Soalan-Soalan Selalu Ditanya

Pengecualian

PELAN-PELAN INDIVIDU - Jadual Faedah dan Premium
Senarai Hospital yang Turut Serta - SELURUH MALAYSIA
Maklumat Penting Berkenaan Pembelian Insurans Perubatan dan Kesihatan (IPK)

Jika anda ingin menyertai perlindungan , sila memberitahu kami melalui e-mail dan kami akan menghantarkan Borang Permohonan kepada anda


CLICK HERE To return to other Insurance Services & Details

Please use the 'Back' button on your browser to return to previous page.


This is USJatyourservice, Service At Its Best! provided by kooagency

Call our Mobile Service Line 012-6597262 for an appointment!

or if you prefer, you may e-mail us at kooagency@yahoo.com

@ kooagency web services since Aug 2000