Skim Insurans PEMBANTU RUMAH

Skim ini memberi perlindungan bagi Kematian Akibat Kemalangan, Hilang Upaya Kekal, Penghantaran Pulang, Kemasukan Hospital & Pembedahan, dan Faedah Mingguan. Sebagai tambahan, skim ini juga memberi anda perlindungan Tanggungan Gantian kepada pihak ketiga (bagi kecederaan tubuh badan atau kerosakan kepada hartabenda) yang timbul dari kelalaian pembantu rumah anda.

 

 

Semuanya yang anda perlu tahu berkenaan..... Skim Insurans Pembantu Rumah

- KANDUNGAN -

Skim Insurans Pembantu Rumah
Faedah-Faedah
Kadar Premium
Prosedur Pendaftaran
Prosedur Tuntutan
BAGAIMANA MENDAPAT BORANG PEMOHONAN?
  • Cetak borang pemohonan disini ; atau
  • Mintakan borang pemohonan melalui emel dan kami akan hantarkan borang pemohonan melalui emel; atau
  • Telefon/SMS 012-6597262 untuk borang pemohonan.
BAGAIMANA MENYERAH BORANG PEMOHONAN DAN MEMBUAT BAYARAN?
Anda boleh membuat penyerahan borang pemohonan yang telah lengkap melalui cara-cara seperti berikut:-
  1. FAKS - Koo Agency No. Faks: 03-80249046; atau
  2. EMEL - Emel kami borang yang di 'scan'; atau
  3. POS - Hantarkan kepada Koo Agency, AS-00-04, SP Goodyear Court 10, 47630 Subang Jaya.

Manakala, anda boleh membuat bayaran melalui cara-cara seperti berikut:-

  1. KAD KREDIT (Visa atau MasterCard) - Hanya perlu lengkapkan bahagian pembayaran dengan kad kredit dalam borang pemohonana; atau
  2. CEK - Sertakan cek pembayaran anda bersama borang pemohonan. Sila pastikan cek ditulis berbayar kepada "Malaysian Assurance Alliance Berhad"; atau
  3. DEPOSIT BANK atau 'ONLINE TRANSFER' - Deposit secara terus ke akaun bank atau 'online transfer' ke:- i) Koo Agency MAYBANK No. Akaun: 5123-611-44-193 atau ii) Koo Agency ALLIANCE BANK No. Akaun: 1211-800-1000-4155. Jika dengan cara deposit bank, sila fakskan slip pembankan bersama dengan borang pemohonan.

PEMBAYARAN DENGAN WANG TUNAI ADALAH TIDAK DI GALAKKAN

Insurance services provided by kooagency


WhatsApp or Call our Mobile Service Line 012-6597262 to renew your Motor Insurance!

or if you prefer, you may e-mail us at kooagency@yahoo.com

@ kooagency web services since Aug 2000